Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie

...

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa § 7 ods. 8 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie

...

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!