Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil piatu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie

...

Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín podľa § 7 ods. 8 zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie

...

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej