Finančné prostriedky
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosťv %v €
bulharská národnostná menšina
1% 76 800 €
česká národnostná menšina 3,7% 284 160 €
chorvátska národnostná menšina 1% 76 800 €
maďarská národnostná menšina 53% 4 070 400 €
moravská národnostná menšina 1,4% 107 520 €
nemecká národnostná menšina 1,8% 138 240 €
poľská národnostná menšina 1,4% 107 520 €
rómska národnostná menšina 22,4% 1 720 320 €
rusínska národnostná menšina 6,4% 491 520 €
ruská národnostná menšina 1,1% 84 480 €
srbská národnostná menšina 0,7% 53 760 €
ukrajinská národnostná menšina 2% 153 600 €
židovská národnostná menšina 1,1% 84 480 €
interkultúrny dialóg a porozumenie
3% 230 400 €

 

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi prioritnými oblasťamiv %v €
Maďarská národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 33,33% 1 356 800 €
Prioritná oblasť B 33,33% 1 356 800 €
Prioritná oblasť C 33,33% 1 356 800 €
     
Rómska národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 45% 774 144 €
Prioritná oblasť B 35% 602 112 €
Prioritná oblasť C 20% 344 064 €