Finančné prostriedky
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosťv %v €
bulharská národnostná menšina
1% 76 000 €
česká národnostná menšina 3,7% 281 200 €
chorvátska národnostná menšina 1% 76 000 €
maďarská národnostná menšina 53% 4 028 000 €
moravská národnostná menšina 1,4% 106 400 €
nemecká národnostná menšina 1,8% 136 800 €
poľská národnostná menšina 1,4% 106 400 €
rómska národnostná menšina 22,4% 1 702 400 €
rusínska národnostná menšina 6,4% 486 400 €
ruská národnostná menšina 1,1% 83 600 €
srbská národnostná menšina 0,7% 53 200 €
ukrajinská národnostná menšina 2% 152 000 €
židovská národnostná menšina 1,1% 83 600 €
interkultúrny dialóg a porozumenie
3% 228 000 €

 

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi prioritnými oblasťamiv %v €
Maďarská národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 35 % 1 409 800 €
Prioritná oblasť B 30 % 1 208 400 €
Prioritná oblasť C 35 % 1 409 800 €
     
Rómska národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 60 % 1 021 440 €
Prioritná oblasť B 20 % 340 480 €
Prioritná oblasť C 20 % 340 480 €Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej