Harmonogram výziev na rok 2018

Číslo výzvy Začiatok predkladania žiadostí Termín predkladania žiadostí Národnostná menšina / Program / Podprogram Forma podpory
1.29.12.201705.02.2018Maďarská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Maďarská – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2., 3.5.3Dotácia
29.12.201705.02.2018Maďarská – 3.4.1Štipendium
29.12.201705.02.2018Rómska – 1.6, 1.7Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
29.12.201705.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 2.1.1, 3.4.1Štipendium
2.19.01.201819.02.2018Maďarská a Rómska – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5Dotácia
19.01.201819.02.2018Maďarská a Rómska – 2.1.1Štipendium
19.01.201819.02.2018Bulharská, Česká, Chorvátska, Maďarská, Moravská, Nemecká, Poľská, Rusínska, Ruská, Srbská, Ukrajinská a Židovská – 3.4.1Dotácia
3.26.01.201826.02.2018Maďarská - 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
26.01.201826.02.2018Rómska – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
26.01.201826.02.2018Rómska – 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2, 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3Dotácia
4.09.02.201812.03.2018Program 4 (všetky menšiny – projekty zamerané minimálne na dve národnostné menšiny)Dotácia/Štipendium
5.18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 1.6, 1.7, 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
18.05.201811.06.2018Bulharská, Česká, Poľská, Ruská a Srbská – 2.1.1Štipendium
6.05.06.201826.06.2018Maďarská – 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1Dotácia/Štipendium
05.06.201826.06.2018Maďarská – 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.2., 3.4.3, 3.5.2, 3.5.3 Dotácia
05.06.201826.06.2018Maďarská – 2.1.1 Štipendium
7.08.06.201802.07.2018Rómska – 1.6, 1.7 Dotácia/Štipendium
08.06.201802.07.2018Rómska – 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8Dotácia
Otvorená výzva Uzavretá výzva

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej