Novinky

Novinky

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií srbskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov/náhradníkov za členov odbornej rady kultúry srbskej národnostnej menšiny.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Registracna_listina.docx)Registračná listina

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) berie na vedomie správu z poslaneckého prieskumu a postup poslancov počas kontroly vo FPKNM vníma pozitívne. Rekonštruované odborné rady kultúry rómskej národnostnej menšiny už všetky žiadosti nanovo prehodnotili a vykonali potrebné korekcie. 

Rekonštruované odborné rady nanovo posúdili všetky žiadosti na podporu kultúry rómskej národnostnej menšiny. Členovia odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny si zvolili nového predsedu koordinačnej rady a zástupcu v správnej rade Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) 4. mája 2018 prerokovala medializované informácie v súvislosti s rozhodnutiami odborných rád FPKNM.


 

8. mája 2018, zasadala v Bratislave mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na zasadnutí sa zúčastnili aj členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a niektorí zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí v otvorenom liste zniesli kritiku voči niektorým rozhodnutiam odborných rád.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel všetky štyri výzvy, do ktorých sa spolu prihlásilo vyše 2000 projektov.  V súčasnosti k ich hodnoteniu postupne zasadajú odborné rady, pričom vyhodnotenie výzvy č. 1/2018 je už zverejnené. Výsledky nájdete v sekcii prijímateľ/Rozhodnutia riaditeľa.

Archív noviniek