Novinky

Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel od konca júla ku 14. septembru 2018 presne 552 zmlúv s uchádzačmi a na projekty vyplatil 3 413 200 eur.

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) 4. mája 2018 prerokovala medializované informácie v súvislosti s rozhodnutiami odborných rád FPKNM.


 

8. mája 2018, zasadala v Bratislave mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Na zasadnutí sa zúčastnili aj členovia Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a niektorí zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí v otvorenom liste zniesli kritiku voči niektorým rozhodnutiam odborných rád.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel všetky štyri výzvy, do ktorých sa spolu prihlásilo vyše 2000 projektov.  V súčasnosti k ich hodnoteniu postupne zasadajú odborné rady, pričom vyhodnotenie výzvy č. 1/2018 je už zverejnené. Výsledky nájdete v sekcii prijímateľ/Rozhodnutia riaditeľa.

Archív noviniek