Novinky

V prípade, ak bola dotácia pripísaná na účet po 1. auguste 2018, môže byť použitá do 31. marca 2019 (termín vyúčtovania je 15. apríla 2019).

V prípade, že prijímateľ má v úmysle realizovať projekt aj v období od 1. januára 2019 do 31. marca 2019, je potrebné o túto zmenu písomne požiadať (ak je projekt realizovaný v roku 2018, termín vyúčtovania je 31. január 2019).

Fond si vyhradzuje právo nezaoberať sa písomnými žiadosťami o zmenu termínu realizácie projektu, ktoré budú doručené kancelárii fondu po 10. decembri 2018.

Archív noviniek