Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2019 pre maďarskú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 7. januára 2019.

Výzva sa týka podprogramu 1.2 neprofesionálne umenie. Podpora je určená najmä na festivaly a prehliadky (folklórne, hudobné, tanečné, spevácke, divadelné), súťaže v umeleckej tvorivosti, hudobné, tanečné, divadelné, výstavné, multižánrové aktivity a prezentáciu literárnych aktivít.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2019 obsahuje priority určené Ministerstvom kultúry SR, správnou radou FPKNM a jednotlivými odbornými radami fondu. Prioritou ministerstva kultúry je podpora miestnej a regionálnej kultúry národnostných menšín, podpora prípravy a realizácie projektov k Roku slovenského divadla v roku 2020 - národnostné menšinové divadlá ako súčasť slovenského divadelníctva. Správna rada FPKNM určila za priority podpory aktivity k výročiu Nežnej revolúcie v roku 1989 a aktivity v oblasti kultúry národnostných menšín v súvislosti s Mestom kultúry Banská Štiavnica.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry všetkých trinástich, na Slovensku oficiálne uznaných, národnostných menšín. V roku 2019 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 3.pdf)Výzva č. 3/2019

Archív noviniek

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!