Rozhodnutia riaditeľa

Informácie o pridelených finančných prostriedkoch budú v tejto časti pribúdať priebežne podľa poradia príslušnej výzvy.

 

Vysvetlivky k hodnoteniam odborných rád:

zelená farba označuje body pridelené daným hodnotiteľom,

červená farba označuje priemerný počet bodov hodnotiteľov, keďže projekt nebodovali všetci.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)01 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)01 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa z 22.3.2019 - Maďararská nár. men. B - Výzva č. 1.pdf)02 Rozhodnutie riaditeľa z 22.3.2019 - Maďararská nár. men. B - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1.pdf)03 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 1/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Hodnotenie odbornej rady - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)04 Rozhodnutie riaditeľa - Poľská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Hodnotenie odbornej rady - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)05 Rozhodnutie riaditeľa - Moravská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Hodnotenie odbornej rady - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (06 Rozhodnutie riaditeľa - Nemecká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)06 Rozhodnutie riaditeľa z 18.4.2019 - Nemecká nár. men. - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Hodnotenie odbornej rady - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)07 Rozhodnutie riaditeľa - Chorvátska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Hodnotenie odbornej rady - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)08 Rozhodnutie riaditeľa - Ukrajinská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Hodnotenie odbornej rady - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)09 Rozhodnutie riaditeľa - Srbská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Hodnotenie odbornej rady - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)10 Rozhodnutie riaditeľa - Ruská národnostná menšina - Výzva č. 2/1019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Hodnotenie odbornej rady - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)11 Rozhodnutie riaditeľa - Česká národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Hodnotenie odbornej rady - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)12 Rozhodnutie riaditeľa - Židovská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Hodnotenie odbornej rady - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)13 Rozhodnutie riaditeľa - Rusínska národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Hodnotenie odbornej rady - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2.pdf)14 Rozhodnutie riaditeľa - Bulharská národnostná menšina - Výzva č. 2/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)15 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3.pdf)15 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina A - Výzva č. 3/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)16 Hodnotenie odbornej rady - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)16 Rozhodnutie riaditeľa - Maďarská národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Hodnotenie odbornej rady - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4.pdf)17 Rozhodnutie riaditeľa - Rómska národnostná menšina C - Výzva č. 4/2019
Stiahnuť tento súbor (Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Hodnotenie odbornej rady - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5.pdf)18 Rozhodnutie riaditeľa - Interkultúrny dialóg a porozumenie - Výzva č. 5/2019

Archív dokumentov

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej