Metodické usmernenia

Odborná rada pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie (ďalej len "odborná rada") (Program 3), iniciuje vznik a prevádzkovanie takých odborných umeleckých podujatí, ktorých účastníci môžu byť aj neprofesionálni tvorcovia a interpreti, ale v danom žánri predstavujú vysokú umeleckú hodnotu, ich súťaže sú viacstupňové, majú celoslovenskú pôsobnosť a celoslovenskej prehliadke predchádza prísny odborný výber.Zo žiadateľov, ktorí plánujú organizovať podujatie celoslovenského rozmeru podľa predchádzajúcich kritérií odborná rada podporí dve celoštátne podujatia (jedno pre deti a mládež a jedno pre dospelých) v každom umeleckom žánri. Odborná rada môže vybrané nepodporené projekty odporučiť odbornej rade pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť, vzdelávanie, vedu a výskum na podporu.

Výzva na registráciu pre rómsku národnostnú menšinu

VR/2/2019 Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej národnostnej menšiny za účelom voľby členov odborných rád kultúry rómskej národnostnej menšiny Riaditeľ Fondu na podporu kultúry národnostných menšín  (ďalej ako... čítaj ďalej