Úvod

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Minority Culture Fund

Kisebbségi Kulturális Alap

Fondos prekal nacijakere cikňibena

Фонд на пiдпору културы народностных меншын

Fond na podporu kultury národnostních menšin

Фонд підтримки культури національних меншин

Fonds für die Förderung der Kultur nationaler Minderheiten

Fond na podporu kultury národnostnich menšin

Fundusz ds Wspierania Działalności Kulturalnej Mniejszości Narodowych

Фонд поддержки культуры национальных меньшинств

Keren le-tarbut miutim leumi’im

Фонд за подпомагане на културното развитие на националните малцинства

Fond za potporu kulture nacionalnih manjina

Фонд за подршку култура националних мањина

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
 

program 1 a jeho podprogramy

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
 

program 2 a jeho podprogramy

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
 

program 3 a jeho podprogramy

interkultúrny dialóg a porozumenie

interkultúrny dialóg a porozumenie
 

program 4 a jeho podprogramy

národnostné menšiny

národnostné menšiny
 

národnostné menšiny

Registrácia na verejné vypočutie - maďarská odborná rada A)

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum. V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý nájdete na webovom sídle Fondu na...
Čítať ďalej

Žiadosti o zmeny realizácie projektov roku 2020

Vážení prijímatelia, oznamujeme Vám, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín sa bude zaoberať prípadnými žiadosťami o zmeny realizácie projektov roku 2020 iba v tom prípade, ak Vaše návrhy na prípadné zmeny doručíte Fondu v lehote do 15. marca 2021. Na žiadosti...
Čítať ďalej

Fond pracuje v obmedzenom režime

Vážení žiadatelia, informujeme Vás, že v súvislosti s pandemickými opatreniami pracuje kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v obmedzenom režime. Kontaktujte, prosím, referentov predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky. Zároveň si Vám...
Čítať ďalej

Vyúčtovanie dotácií 2020

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2020. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle dokumentu: Príručka pre vecné vyhodnotenie a...
Čítať ďalej

Podateľňa

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu bude podateľňa FPKNM až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty. Ďakujeme za porozumenie.
Čítať ďalej

Kalendár podujatí

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30