Úvod

Fond na podporu kultúry národnostných menšín - logo

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Minority Culture Fund

Kisebbségi Kulturális Alap

Fondos prekal nacijakere cikňibena

Фонд на пiдпору културы народностных меншын

Fond na podporu kultury národnostních menšin

Фонд підтримки культури національних меншин

Fonds für die Förderung der Kultur nationaler Minderheiten

Fond na podporu kultury národnostnich menšin

Fundusz ds Wspierania Działalności Kulturalnej Mniejszości Narodowych

Фонд поддержки культуры национальных меньшинств

Keren le-tarbut miutim leumi’im

Фонд за подпомагане на културното развитие на националните малцинства

Fond za potporu kulture nacionalnih manjina

Фонд за подршку култура националних мањина

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum

kultúrno-osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum
 

program 1 a jeho podprogramy

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť

literárna, nakladateľská a vydavateľská činnosť
 

program 2 a jeho podprogramy

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie

divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie
 

program 3 a jeho podprogramy

interkultúrny dialóg a porozumenie

interkultúrny dialóg a porozumenie
 

program 4 a jeho podprogramy

národnostné menšiny

národnostné menšiny
 

národnostné menšiny

Vyjadrenie odbornej rady k výsledkom 1. výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2020 –...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „Fond“) zverejnil prvé rozhodnutia riaditeľa k výsledkom výziev na dotačný rok 2020. Zverejneniu rozhodnutia riaditeľa predchádzalo aj zasadnutie Odbornej rady pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,...
Čítať ďalej

Fond zverejnil piatu výzvu na rok 2020 pre multikultúrne projekty

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil piatu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú,...
Čítať ďalej

Upozornenie pre prijímateľov

Vážení prijímatelia finančnej podpory, vzhľadom na prebiehajúcu politickú kampaň pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 si Vás dovoľujeme upozorniť na bod 2.9 písm. f) Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, kde sa prijímateľ zaväzuje, že na všetkých podujatiach a aktivitách...
Čítať ďalej

Vyúčtovanie dotácií 2019

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť vecné vyhodnotenie a finančné vyúčtovanie dotácií z roku 2019. Prijímatelia sú pri vyúčtovaní povinní postupovať v zmysle Príručky pre vecné vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu...
Čítať ďalej

Prezentácia z informačných seminárov

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti so zverejnením výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2020 realizoval v Bratislave, Dunajskej Strede, Komárne, Rimavskej Sobote, Prešove a Košiciach informačné semináre, ktorých cieľom bolo informovať...
Čítať ďalej

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

Žiadne nadchádzajúce udalosti na zobrazenie!

Kalendár podujatí