Archív noviniek

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) 4. mája 2018 prerokovala

...

8. mája 2018, zasadala v Bratislave mimoriadna koordinačná rada rómskej národnostnej menšiny Fondu

...

Metodické usmernenie Odbornej rady pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C)

...