Výstupy fondu
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_audit_a_vyrocna_sprava_2017.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2017
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2018.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2018
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2019.PDF)Audit a Výročná správa FPKNM 2019
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2020.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2020
Stiahnuť tento súbor (Dodatok správy nezávislého audítora k výročnej správe 2021.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2021
Stiahnuť tento súbor (Audit a Výročná správa FPKNM 2022.pdf)Audit a Výročná správa FPKNM 2022
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_audit_report_2017.pdf)Audítorská správa FPKNM 2017
Stiahnuť tento súbor (Audítorská správa FPKNM 2018.pdf)Audítorská správa FPKNM 2018
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2017.pdf)Faktúry za rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Faktúry_2018.pdf)Faktúry za rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Faktúry za rok 2019 - august.pdf)Faktúry za rok 2019
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2020.pdf)Faktúry za rok 2020
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2021.pdf)Faktúry za rok 2021
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2022.pdf)Faktúry za rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Faktúry 2023.pdf)Faktúry za rok 2023
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2017.pdf)Objednávky za rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2018.pdf)Objednávky za rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Objednávky za rok 2019.pdf)Objednávky za rok 2019
Stiahnuť tento súbor (Objednávky 2020.pdf)Objednávky za rok 2020
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č.1_MK_88_2020_M.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu o štátneho rozpočtu na rok 2021_Dodatok č.1.
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č. 1 k zmluve č. MK-52_2017_M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2017 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018
Stiahnuť tento súbor (Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu na rok 2018 č. MK-2_2018_M.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2018 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva č. MK-107_2018_M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2019
Stiahnuť tento súbor (FPKNM_MKSR_zmluva 2020.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020
Stiahnuť tento súbor (dodatok č.1_MKSR_FPKNM.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2020 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmmluva s MKSR_2021.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2021
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnuti prispevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022
Stiahnuť tento súbor (Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 Dodatok č.1.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 Dodatok č.1
Stiahnuť tento súbor (Zmluva_o_poskytnuti_statneho_prispevku_zo_statneho rozpoctu_na_rok_2023.pdf)Zmluva o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2023