Kalendár

Dunajskostredské leto 2019 - Dunaszerdahelyi Nyár 2019

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
16. august 2019 19:00
Miesto konania:
Dunajská Streda
Organizátor:
Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára – Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ

 
 

Všetky termíny:

  • 28. august 2019 19:00
  • 16. august 2019 19:00
  • 9. august 2019 19:00