Kalendár

Produkcia poslucháčov VŠMU - Naštudovanie divadelnej hry: Helló Náci!

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
5. október 2019 19:00
Miesto konania:
Komárno, Jókaiho Divadlo
Organizátor:
The Art n.o.

 
 

Všetky termíny:

  • 5. október 2019 19:00

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

03
mar
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v