Kalendár

Musaeum Hungaricum XVI. Hmotné pamiatky maďarského etnika na Slovensku a ich múzejná dokumentácia – A szlovákiai magyarság tárgyi emlékei és ezek múzeumi dokumentációja - muzeologická konferencia

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
23. október 2019 09:30
Miesto konania:
Šamorín, Fórum inštitútu pre výskum menšín, Parková 4
Organizátor:
Muzeologická spoločnosť na Matúšovej zemi - Mátyusföldi Muzeológiai Társaság

 
 

Všetky termíny:

  • 23. október 2019 09:30