Kalendár

Mesterkurzus - vzdelávací projekt

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
11. december 2019 10:50
Miesto konania:
Bratislava, Gondova 2., G329
Organizátor:
Združenie Alberta Szenci Molnára - Szenci Molnár Albert Társulás
Súčasná maďarská lyrika – diskurzy a interpretačné rámce. Prednášajúci: Zoltán Németh.
 
 

Všetky termíny:

  • 11. december 2019 10:50