Kalendár

Literárne semináre 2019. Pesonalizmus a intersubjektivita – sympozium o poézii Zoltána Hizsnyaiho.

Kategória:
maďarská národnostná menšina
Dátum:
11. december 2019 16:00
Miesto konania:
Dunajská Streda, Nevada Pub, Gaštanový rad 11.
Organizátor:
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku
Prednášatelia: János Géczi, Gergely Vida, László Barak, Katalin Juhász, Péter H. Nagy.
 
 

Všetky termíny:

  • 11. december 2019 16:00