Novinky

Správna rada FPKNM schválila dva pozmeňovacie návrhy k textu Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2022. Úplné znenie materiálu je zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v časti Možnosti podpory a v Základných dokumentoch.

Archív noviniek