Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti s aktuálnymi výzvami na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia upozorňuje, že v podprograme 3.1.1 Tvorba a uvedenie divadelného diela je v prípade dotácie koniec realizácie projektu 31. decembra 2023. Uvedený dátum je nastavený v elektronickom registračnom systéme. Štruktúra podpornej činnosti uvádza v tomto prípade nesprávny dátum. Uvedené pochybenie bude riešené v spolupráci so Správnou radou FPKNM.

Archív noviniek