Finančné prostriedky
Rozdelenie finančných prostriedkov na podpornú činnosť v roku 2020v %v €
bulharská národnostná menšina
1% 76 000 €
česká národnostná menšina 3,7% 281 200 €
chorvátska národnostná menšina 1% 76 000 €
maďarská národnostná menšina 53% 4 028 000 €
moravská národnostná menšina 1,4% 106 400 €
nemecká národnostná menšina 1,8% 136 800 €
poľská národnostná menšina 1,4% 106 400 €
rómska národnostná menšina 22,4% 1 702 400 €
rusínska národnostná menšina 6,4% 486 400 €
ruská národnostná menšina 1,1% 83 600 €
srbská národnostná menšina 0,7% 53 200 €
ukrajinská národnostná menšina 2% 152 000 €
židovská národnostná menšina 1,1% 83 600 €
interkultúrny dialóg a porozumenie
3% 228 000 €

 

Rozdelenie finančných prostriedkov medzi prioritnými oblasťamiv %v €
Maďarská národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 36 % 1 450 080 €
Prioritná oblasť B 30 % 1 208 400 €
Prioritná oblasť C 34 % 1 369 520 €
     
Rómska národnostná menšina    
Prioritná oblasť A 55 % 936 320 €
Prioritná oblasť B 15 % 255 360 €
Prioritná oblasť C 30 % 510 720 €