Výzvy 2024

Výzvy 2024

 Výzva č. 4/2024

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre ukrajinskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov ukrajinskej národnostnej menšiny v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 4_2024.pdf)Vyzva 4_2024.pdf

Výzva č. 3/2024

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje


VÝZVU


na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov maďarskej národnostnej menšiny v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 3_2024.pdf)Výzva č. 3/2024

Výzva č. 2/2024

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu a v rámci programu Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov jednotlivých národnostných menšín v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 2_2024.pdf)Vyzva 2_2024.pdf

Výzva č. 1/2024

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vyhlasuje

 

VÝZVU

 

na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám. Táto výzva sa vyhlasuje pre oprávnených žiadateľov jednotlivých národnostných menšín v nasledovných programoch a podprogramoch:

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Vyzva 1_2024.pdf)Vyzva 1_2024.pdf