Orgány fondu

Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

PhDr. Alena Kotvanová

Životopis

Projekt 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Radostina Doganová bulharská národnostná menšina
2. Hana Zelinová česká národnostná menšina
3. Eva Gregorová chorvátska národnostná menšina
4. Ágota Antal maďarská národnostná menšina
5. Anton Buday moravská národnostná menšina
6. Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina
7.  Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina
8. Alena Jancurová rusínska národnostná menšina
9. Valerij Hoč ruská národnostná menšina
10. Vladimír Horváth rómska národnostná menšina
11. Norbert Šlachta srbská národnostná menšina
12. Marta Kákoni ukrajinská národnostná menšina
13. Peter Salner židovská národnostná menšina
14. Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných menšín
     

 FPKNM 20.3.2024


Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

               meno a priezvisko           zastúpenie
1.   Lucia Zemanová Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Éva Hortai Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
3. Dalibor Maťko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
4. Ján Mikulík Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5.   Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny

 

Odborné rady pre národnostné menšiny a interkultúrny dialóg

Odborné rady pre: