Orgány fondu

Riaditeľka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

PhDr. Alena Kotvanová

Životopis

Projekt 

 

Správna rada Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 meno a priezviskozastúpenie
1. Ágota Antal maďarská národnostná menšina
2. Rastislav Uhlár Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
3. Dagmar Čerťanská Fond na podporu kultúry národnostných menšín
4. Oľga Dašková ruská národnostná menšina
5. Radostina Doganová bulharská národnostná menšina
6. Snežana Jović - Werner srbská národnostná menšina
7.  Rastislav Fiľo nemecká národnostná menšina
8. Vladimír Horváth rómska národnostná menšina
9. Marta Kákoni ukrajinská národnostná menšina
10. Alojz Kaššák moravská národnostná menšina
11. Jozef Klačka chorvátska národnostná menšina
12. Tomáš Lang židovská národnostná menšina
13. Ján Lipinský (predseda) rusínska národnostná menšina
14. Jarmila Zaťková poľská národnostná menšina
15. Hana Zelinová česká národnostná menšina


Dozorná komisia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

               meno a priezvisko           zastúpenie
 1.   Miriam Škvareninová Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2. Éva Hortai Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny
3. Klaudia Szekeres Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny
4. Dalibor Maťko Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
5. Ján Mikulík Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 

Odborné rady pre národnostné menšiny a interkultúrny dialóg

Odborné rady pre: