Archív dokumentov
Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Eticky_kodex_FPKNM.pdf)Eticky_kodex_FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Schéma minimálnej pomoci FPKNM.pdf)NEPLATNÉ - Schéma minimálnej pomoci FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Schema_minimalnej_pomoci_FPKNM_v_zneni_dodatku_c.1.pdf)NEPLATNÉ - Schéma minimálnej pomoci FPKNM v znení dodatku č. 1
Stiahnuť tento súbor (NEPLATNÉ - Schéma štátnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.pdf)NEPLATNÉ - Schéma štátnej pomoci FPKNM (audiovizuálna tvorba)
Stiahnuť tento súbor (NEPLATNÉ - Schéma štátnej pomoci v znení dodatku č. 1 FPKNM.pdf)NEPLATNÉ - Schéma štátnej pomoci FPKNM v znení dodatku č. 1
Stiahnuť tento súbor (Struktura_podpornej_cinnosti_7.12.2017.pdf)NEPLATNÉ - Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018 7.12.2017
Stiahnuť tento súbor (NEPLATNÉ-Zásady hospodárenia FPKNM.pdf)NEPLATNÉ - Zásady hospodárenia FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Zasady_poskytovania_prostriedkov_28.6.2018.pdf)NEPLATNÉ - Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPKNM 28.6.2018
Stiahnuť tento súbor (Zasady_poskytovania_prostriedkov_29.10.2018.pdf)NEPLATNÉ - Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPKNM 29.10.2018
Stiahnuť tento súbor (Zasady_poskytovania_prostriedkov_FPKNM.pdf)NEPLATNÉ - Zásady poskytovania finančných prostriedkov FPKNM 7.12.2017
Stiahnuť tento súbor (Rokovaci_poriadok_odbornej_rady_FPKNM.pdf)Rokovaci_poriadok_Odbornej rady_FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Rokovaci_poriadok_spravnej_rady_FPKNM.pdf)Rokovaci_poriadok_Spravnej rady_FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Smernica_FPKNM_o_poskytovani_informacii.pdf)Smernica_FPKNM_o_poskytovani_informacii
Stiahnuť tento súbor (Smernica_o_vnutornej_financnej_kontrole_FPKNM.pdf)Smernica_o_vnutornej_financnej_kontrole_FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Statut_FPKNM.pdf)Statut_FPKNM
Stiahnuť tento súbor (Struktura_podpornej_cinnosti_na_rok_2018-uprava_zo_17.1.2018.pdf)Štruktúra podpornej činnosti na rok 2018 - upravená 17. 1. 2018
Stiahnuť tento súbor (Výzva č. 6.pdf)Výzva č. 6/2020
Stiahnuť tento súbor (Zásady hospodárenia FPKNM_13.12.2019.pdf)Zásady hospodárenia FPKNM_13.12.2019
Stiahnuť tento súbor (ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV FPKNM - 30.10.2019.pdf)Zásady poskytovania finančných prostriedkov z FPKNM_30.10.2019
Stiahnuť tento súbor (12 vsetky-hodnotenia-romska-odborna-rada-a.pdf)ZRUŠENÉ 12 Hodnotenia odbor. r. – Rómska národnostná menšina A – Výzva č. 1/2018
Stiahnuť tento súbor (12 rozhodnutie-romska-odborna-rada-a.pdf)ZRUŠENÉ 12 Rozhodnutie riaditeľa – Rómska národnost. menšina A – Výzva č. 1/2018
Stiahnuť tento súbor (17 vsetky-hodnotenia-romska-odborna-rada-b.pdf)ZRUŠENÉ 17 Hodnotenia odbor. r. – Rómska národnostná menšina B – Výzva č. 2/2018
Stiahnuť tento súbor (17 rozhodnutie-romska-odborna-rada-b.pdf)ZRUŠENÉ 17 Rozhodnutie riaditeľa – Rómska národnost. menšina B – Výzva č. 2/2018
Stiahnuť tento súbor (19 vsetky-hodnotenia-romska-odborna-rada-c.pdf)ZRUŠENÉ 19 Hodnotenia odbor. r. – Rómska národnostná menšina C – Výzva č. 3/2018
Stiahnuť tento súbor (19 rozhodnutie-romska-odborna-rada-c.pdf)ZRUŠENÉ 19 Rozhodnutie riaditeľa – Rómska národnost. menšina C – Výzva č. 3/2018