Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín podpísal už tri štvrtiny zmlúv a vyplatil tri štvrtiny finančných prostriedkov určených na podpornú činnosť. Tempo vyplácania dotácií je neporovnateľne rýchlejšie oproti vlaňajšiemu roku, kedy bola v polovici júla 2018 zverejnená prvá zmluva. Päť národnostných menšín má uzavreté všetky zmluvy. Z celkovej sumy viac než 7 miliónov eur fond vyplatil úspešným uchádzačom 5,2 milióna eur. Ku koncu leta fond predpokladá vyplatenie každého úspešného spolupracujúceho prijímateľa dotácie.

Archív noviniek