Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil už druhú výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti so zverejnením výziev na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie

...

V roku 2019 sa uskutočnili voľby členov odborných rád FPKNM pre 12 národnostných menšín. Okrem

...

Registrácia na verejné vypočutie žiadateľov o poskytnutie dotácie

24
jan
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
-
Bratislava
V zmysle uznesenia č. 16 z 29.októbra 2018 zo 7. zasadnutia Správnej rady FPKNM v