Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil šiestu výzvu na predkladanie

...

VR/3/2019

Výzva na registráciu organizácií národnostných menšín pre uskutočnenie volebného

...

VR/2/2019

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií rómskej

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil piatu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie

...