Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 1/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Výzva sa týka všetkých programov a podprogramov pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu 1 okrem podprogramu 1.2 a programu 2.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu 2 a 3.

 

Termín predkladania žiadostí je do 9. januára 2023.

Archív noviniek