Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie

...

V prípade, ak bola dotácia pripísaná na účet po 1. auguste 2018, môže byť použitá do 31. marca

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín uzavrel od konca júla ku 14. septembru 2018 presne 552

...

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií srbskej národnostnej

...