Archív noviniek

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadosti o štipendium,

...

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa

...

Fond zverejnil šiestu výzvu na rok 2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)

...