Archív noviniek

Výzva na registráciu pre uskutočnenie volebného zhromaždenia organizácií srbskej národnostnej

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č.

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) berie na vedomie správu z poslaneckého

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/2017 Z. z. o

...

Rekonštruované odborné rady nanovo posúdili všetky žiadosti na podporu kultúry rómskej

...