Novinky

V súvislosti s nadchádzajúcim volebným zhromaždením organizácií maďarskej národnostnej menšiny pre voľbu členov odborných rád, ktoré sa bude konať dňa 09. 09. 2019, Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejňuje zoznam organizácií maďarskej národnostnej menšiny, ktoré sa budú môcť zúčastniť volebného zhromaždenia a zoznam kandidátov na členov odborných rád kultúry maďarskej národnostnej menšiny.

Archív noviniek