Novinky

V súvislosti s nadchádzajúcim volebným zhromaždením organizácií rusínskej národnostnej menšiny pre voľbu členov odborných rád, ktoré sa bude konať dňa 09. 09. 2019, Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejňuje zoznam organizácií rusínskej národnostnej menšiny, ktoré sa budú môcť zúčastniť volebného zdhromaždenia a zoznam kandidátov na členov odborných rád kultúry rusínskej národnostnej mensiny.

Archív noviniek