Archív noviniek

Usmernenia Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti
s ochorením COVID-19

zo dňa

...

Prijímatelia sú povinní vypracovať a predložiť Fondu finančné vyúčtovanie dotácie a vecné

...

Vážení žiadatelia/prijímatelia,

v nadväznosti na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva

...

OZNAM k Výzve č. 4/2020 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre

...

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa

...