Archív noviniek

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,

...

Fond 12. augusta 2021 spúšťa v súlade s § 6a, 6b a 6c zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí o

...

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné,

...