Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil harmonogram výziev na rok 2022.

...

V zmysle zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín  vydala riaditeľka fondu

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Výsledky volieb do odborných rád kultúr národnostných menšín 2021:

V súvislosti s kreovaním nových odborných rád kultúry českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej,

...