Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už druhú výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil mimoriadnu výzvu na predkladanie žiadosti o štipendium,

...

Fond zverejnil šiestu výzvu na rok 2020

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM)

...