Archív noviniek

Odborná rada kultúry pre maďarskú národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...

Odborná rada kultúry pre interkultúrny dialóg a porozumenie.

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu

...

Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť A) kultúrno-osvetová

...

Odborná rada kultúry pre rusínsku národnostnú menšinu.

V zmysle Čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu

...
Odborná rada kultúry pre rómsku národnostnú menšinu pre prioritnú oblasť B) literárna,
...