Archív noviniek

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil piatu výzvu na predkladanie

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie

...

Vážení prijímatelia finančnej podpory,

vzhľadom na prebiehajúcu politickú kampaň pred voľbami do

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil tretiu výzvu na predkladanie

...

Dovoľujeme si Vás informovať, že prostredníctvom registračného systému FPKNM je už možné vyhotoviť

...