Archív noviniek

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť (A) Podpora

...

Správna rada FPKNM schválila dva pozmeňovacie návrhy k textu Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o

...

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil druhú výzvu na predkladanie

...