Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022 pre maďarskú národnostnú menšinu v programe 1 a 3 rómsku národnostnú menšinu v programe 3 a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia v programe 4 za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Termín predkladania žiadostí je do 31. marca 2022.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva 3_2022.pdf)Výzva 3/2022

Archív noviniek