Novinky

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že v súvislosti s opatreniami týkajúcimi sa koronavírusu bude podateľňa FPKNM až do odvolania zatvorená. Žiadame Vás, aby ste využili služby Slovenskej pošty. Zároveň Vás prosíme, aby ste v prípade potreby kontaktovali referentov len prostredníctvom e-mailovej komunikácie, nie telefonicky.

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že sú zrušené plánované zasadnutia odborných rád v rámci Výzvy č. 4/2020 (zasadnutie Odbornej rady kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť C) divadelné, hudobné, tanečné, výtvarné a audiovizuálne umenie a zasadnutie Odbornej rady rómskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť A) kultúrno osvetová činnosť a vzdelávacia činnosť, veda a výskum), a preto sa predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa k Výzve č. 4/2020 posúva z 31. marca 2020 na neurčito

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že je zrušené aj plánované zasadnutie odbornej rady v rámci Výzvy č. 5/2020 (zasadnutie Odbornej rady pre interkultúrny dialóg a porozumenie, a preto sa predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa k Výzve č. 5/2020 posúva zo 17. apríla 2020 na neurčito.

Ďakujeme za porozumenie.

Kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Archív noviniek