Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 2/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám a pre program 4 za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám.

Výzva pre rómsku národnostnú menšinu sa týka programu 1.

Výzva pre maďarskú národnostnú menšinu sa týka programu 3.

Výzva je aj pre program 4 Podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia.

 

Termín predkladania žiadostí je do 16. januára 2023.

Archív noviniek