Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil už tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú a rómsku národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 15. januára 2021.

Maďarská národnostná menšina môže predkladať žiadosti v rámci podprogramu neprofesionálne umenie.

Rómska národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu profesionálneho umenia.

Nasledujúca výzva na predkladanie žiadostí pre maďarskú národnostnú menšinu a odbornú radu interkultúrneho dialógu a porozumenia bude zverejnená 5. januára 2021.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú Správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Výzva č. 3/2021

 

Archív noviniek