Novinky

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na technické problémy, ktoré eviduje Slovenská pošta, budeme akceptovať aj žiadosti predložené v rámci Výzvy č. 1/2021, ktoré budú podané najneskôr dňa 21. decembra 2020. 

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že žiadateľ je naďalej povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému fondu najneskôr do 18. decembra 2020 do 15.00 hod.

Kancelária Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

Archív noviniek