Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2021 pre maďarskú národnostnú menšinu a pre oblasť interkultúrneho dialógu a porozumenia. Termín predkladania žiadostí je do 29. januára 2021.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti v rámci programu profesionálneho umenia. V oblasti interkultúrneho dialógu a porozumenia majú možnosť predkladať projekty všetky autochtónne menšiny ako aj neautochtónne menšiny.

Štruktúra podpornej činnosti na rok 2021 obsahuje prioritu určenú správnou radou fondu a to sú aktivity spojené s propagáciou a informovaním o sčítaní obyvateľov, najmä aktivity spojené s informovanosťou o právach spojených s príslušnosťou k národnostnej menšine.

Fond je verejnoprávna inštitúcia na podporu kultúry trinástich na Slovensku oficiálne uznaných národnostných menšín. V roku 2021 je v zmysle zákona na podpornú činnosť alokovaných 7 600 000 eur. 

Výzva č. 4/2021

Archív noviniek