Novinky

Fond zverejnil  Výzvu na registráciu organizácií národnostných menšín pre uskutočnenie volebného zhromaždenia za účelom voľby členov odborných rád kultúry bulharskej  národnostnej menšiny. 

VR 1/2021

Archív noviniek