Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín informuje, že v priebehu mesiacov november a december 2023 sa uskutočnia zhromaždenia kultúrnych organizácií národnostných menšín za účelom volieb kandidátov na členov odborných rád. Zhromaždenie kultúrnych organizácií národnostných menšín sa skladá so zástupcov kultúrnych organizácií národnostných menšín, ktoré sú zapísané v Evidencii kultúrnych organizácií národnostných menšín vedenej Fondom na podporu kultúry národnostných menšín, a to ku dňu 6. novembra 2023.

Archív noviniek