Novinky

V súvislosti s kreovaním nových odborných rád kultúry bulharskej, českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej národnostnej menšiny v nadväznosti na pripravované zhromaždenia kultúrnych organizácií za účelom voľby členov odbornej rady kultúry uvedených národnostných menšín by som chcela v súlade s princípom samosprávnosti a participatívnosti v rozhodovacích procesoch Fondu

V Y Z V A Ť

všetky relevantné subjekty národnostných menšín a jednotlivcov na predkladanie návrhov kandidátov na ostatných členov odbornej rady, ktorých vymenúva riaditeľ/riaditeľka bez návrhu.

Zároveň je potrebné v tejto súvislosti pripomenúť, že člen odbornej rady menovaný riaditeľom bez návrhu ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o dotáciu alebo štipendium Fondu.

Týmto krokom chce Fond posilniť samosprávny prvok rozhodovania o podpore projektov jednotlivých národnostných menšín. Cieľom výzvy je zozbierať návrhy takých kandidátov a kandidátok, ktorí/é sú odborníkmi/čkami a prirodzenými autoritami v konkrétnej oblasti kultúry tej-ktorej národnostnej menšiny, s hlbokými znalosťami kultúry národnostných menšín a predpokladmi transparentného, nestranného a vysoko odborného rozhodovania o podpore projektov v tejto oblasti. Tieto skutočnosti je potrebné doložiť prostredníctvom životopisu kandidáta/tky, zameraného predovšetkým na prezentovanie uvedených predpokladov.

Vaše návrhy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s označením „Návrh na kandidáta na člena odbornej rady“, a to do 30. novembra 2023.

Archív noviniek