Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 3/2024 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu 1 v podprograme 1.2.

Termín predkladania žiadostí je do 8. januára 2024.

Archív noviniek