Novinky

Novinky

Výsledky volieb do odborných rád kultúr národnostných menšín 2021:

V súvislosti s kreovaním nových odborných rád kultúry českej, chorvátskej, maďarskej, moravskej, nemeckej, poľskej, rómskej, rusínskej, ruskej, ukrajinskej a židovskej národnostnej menšiny v nadväznosti na pripravované zhromaždenia kultúrnych organizácií za účelom voľby členov odbornej rady kultúry uvedených národnostných menšín by som chcela v súlade s princípom samosprávnosti a participatívnosti v rozhodovacích procesoch Fondu

 

                                                                                                                                             V Y Z V A Ť

 

všetky relevantné subjekty národnostných menšín a jednotlivcov na predkladanie návrhov kandidátov na ostatných členov odbornej rady, ktorých vymenúva riaditeľ/riaditeľka bez návrhu.

 

Zároveň je potrebné v tejto súvislosti pripomenúť, že člen odbornej rady menovaný riaditeľom bez návrhu ani jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom o dotáciu alebo štipendium Fondu.

 

Týmto krokom chce Fond posilniť samosprávny prvok rozhodovania o podpore projektov jednotlivých národnostných menšín. Cieľom výzvy je zozbierať návrhy takých kandidátov a kandidátok, ktorí/é sú odborníkmi/čkami a prirodzenými autoritami v konkrétnej oblasti kultúry tej-ktorej národnostnej menšiny, s hlbokými znalosťami kultúry národnostných menšín a predpokladmi transparentného, nestranného a vysoko odborného rozhodovania o podpore projektov v tejto oblasti. Tieto skutočnosti je potrebné doložiť prostredníctvom životopisu kandidáta/tky, zameraného predovšetkým na prezentovanie uvedených predpokladov.

Vaše návrhy zasielajte na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. s označenímNávrh na kandidáta na člena odbornej rady“, a to do 5. novembra 2021.

Vzhľadom na novelu zákona č. 138/2017 Z. z. o Fonde  na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinnú od 21. mája 2020 si vás dovoľujeme informovať, že žiadateľ, ktorému bolo navrhnuté pridelenie finančných prostriedkov FPKNM nie je už povinný doručiť FPKNM potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že sa voči žiadateľovi nevedie daňové exekučné konanie.

Archív noviniek