Novinky

Novinky

Odborná rada kultúry rómskej národnostnej menšiny a Odborná rada kultúry maďarskej národnostnej menšiny pre prioritnú oblasť (B) literárna, nakldateľská a vydavateľská činnosť.

V zmysle čl. 5 bodu 5.19 Štatútu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín, ktorý nájdete na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín: Odborné rady vypočujú žiadateľa v prípade posudzovania žiadosti, podľa ktorej žiada žiadateľ dotáciu v sume vyššej ako 40.000 Eur formou verejného vypočutia.                                 

Štatút FPKNM 

Vypočutie žiadateľov o dotáciu sa uskutoční dňa 16. mája 2022. Podmienkou účasti verejnosti na vypočutí je registrácia prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 15. mája 2022 do 16:00 hodiny.

Žiadatelia, ktorým bola zaslaná pozvánka na verejné vypočutie sa neregistrujú.

Správna rada FPKNM schválila dva pozmeňovacie návrhy k textu Štruktúry podpornej činnosti FPKNM na rok 2022. Úplné znenie materiálu je zverejnené na webovom sídle Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v časti Možnosti podpory a v Základných dokumentoch.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022 pre maďarskú národnostnú menšinu v programe 1 a 3 rómsku národnostnú menšinu v programe 3 a na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia v programe 4 za účelom zabezpečenia interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Termín predkladania žiadostí je do 31. marca 2022.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva 3_2022.pdf)Výzva 3/2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil druhú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022, program 1 a 3 pre bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2022 do 15:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva 2_2022.pdf)Výzva 2/2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil harmonogram výziev na rok 2022. Termín predkladania žiadostí v prvej výzve zverejnenej 11. februára 2022 a v druhej výzve zverejnenej 15. februára 2022 je 15. marca 2022. V tretej výzve zverejnenej 28. februára 2022 bude termín predkladania žiadostí 31. marca 2022.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (harmonogram výziev_2022.pdf)Harmonogram výziev 2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín (FPKNM) zverejnil prvú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia na rok 2022 pre maďarskú národnostnú menšinu v podprograme 1.2, rómsku národnostnú menšinu v programe 1 a bulharskú, českú, chorvátsku, moravskú, nemeckú, poľskú, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu národnostnú menšinu v programe 2. Termín predkladania žiadostí je do 15. marca 2022.

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Výzva 1_2022.pdf)Výzva 1/2022

Archív noviniek