Novinky

Novinky

Fond na podporu kultúry národnostných menšín v súvislosti s aktuálnymi výzvami na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie alebo štipendia upozorňuje, že v podprograme 3.1.1 Tvorba a uvedenie divadelného diela je v prípade dotácie koniec realizácie projektu 31. decembra 2023. Uvedený dátum je nastavený v elektronickom registračnom systéme. Štruktúra podpornej činnosti uvádza v tomto prípade nesprávny dátum. Uvedené pochybenie bude riešené v spolupráci so Správnou radou FPKNM.

V zmysle zákona č. 138/2017 o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín vydala riaditeľka fondu rozhodnutie v súvislosti s uzatvorením vyplácania finančných prostriedkov za rok 2022.

 

Dokumenty na stiahnutie
Stiahnuť tento súbor (Rozhodnutie riaditeľa_koniec vyplácania_2023.pdf)Rozhodnutie 1228_2022

Fond na podporu kultúry národnostných menšín zverejnil Výzvu č. 3/2023 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre maďarskú národnostnú menšinu za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín a výchovy a vzdelávania k právam osôb patriacich k národnostným menšinám.

Maďarská národnostná menšina má možnosť predkladať žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci programu 1 v podprograme 1.2.

Termín predkladania žiadostí je do 23. januára 2023.

Archív noviniek